ĐBSCL: Khốn khó gia cảnh công nhân nghèo ốm đau lại mất việc vì COVID-19

Công nhân bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc phụ hồ. Ảnh: K.Q
Công nhân bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc phụ hồ. Ảnh: K.Q
Công nhân bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc phụ hồ. Ảnh: K.Q
Lên top