ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm: Phải làm sao để công nhân làm ít giờ

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, góp ý về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi vào chiều 12.6. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, góp ý về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi vào chiều 12.6. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Đoàn ĐBQH thành phố Hồ Chí Minh phát biểu, góp ý về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi vào chiều 12.6. Ảnh Quochoi.vn
Lên top