Đẩy nhanh trả lương hưu tại nhà để hỗ trợ phòng dịch COVID-19

Bắt đầu từ 7.4, cán bộ hưu trí ở TPHCM sẽ được chi trả tiền tại nhà mà không tốn phí. Ảnh Nam Dương.
Bắt đầu từ 7.4, cán bộ hưu trí ở TPHCM sẽ được chi trả tiền tại nhà mà không tốn phí. Ảnh Nam Dương.
Bắt đầu từ 7.4, cán bộ hưu trí ở TPHCM sẽ được chi trả tiền tại nhà mà không tốn phí. Ảnh Nam Dương.
Lên top