Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ

Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: G.M
Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: G.M
Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: G.M
Lên top