BHXH VIỆT NAM:

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động

Trung tâm điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Ảnh: H.A
Trung tâm điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Ảnh: H.A
Trung tâm điều hành hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Ảnh: H.A
Lên top