Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang:

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh trao Mái ấm Công đoàn tại Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ II năm 2020. 
Ảnh: Nguyễn Huyền
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh trao Mái ấm Công đoàn tại Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ II năm 2020. Ảnh: Nguyễn Huyền
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 5 từ trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh trao Mái ấm Công đoàn tại Chương trình Gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ II năm 2020. Ảnh: Nguyễn Huyền
Lên top