Đẩy mạnh tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hoá

Buổi tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hoá. Ảnh:H.Nội
Buổi tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hoá. Ảnh:H.Nội
Buổi tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hoá. Ảnh:H.Nội
Lên top