Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng chống COVID-19

Bố trí nhà ăn có khoảng cách giữa các chỗ ngồi, đảm bảo an toàn cho CNLĐ trong thời gian phòng, chống COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Bố trí nhà ăn có khoảng cách giữa các chỗ ngồi, đảm bảo an toàn cho CNLĐ trong thời gian phòng, chống COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Bố trí nhà ăn có khoảng cách giữa các chỗ ngồi, đảm bảo an toàn cho CNLĐ trong thời gian phòng, chống COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top