Đẩy mạnh tuyên truyền gương thi đua tiêu biểu tại cơ sở

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 3, từ phải sang) trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên tại TCty Thép VN. Ảnh: T.Linh
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 3, từ phải sang) trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên tại TCty Thép VN. Ảnh: T.Linh
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 3, từ phải sang) trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên tại TCty Thép VN. Ảnh: T.Linh
Lên top