Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu, phát triển đối tượng BHXH

Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ BHXH. Ảnh: H.A
Lên top