Tổng LĐLĐVN và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top