Đẩy mạnh thi đua lao động giỏi, làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả

Bà Nguyễn Thị Hằng phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong trong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L
Bà Nguyễn Thị Hằng phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong trong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L
Bà Nguyễn Thị Hằng phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong trong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Ảnh: P.L
Lên top