Đẩy mạnh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: NT
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: NT
Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Bình tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: NT
Lên top