Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn Việt Nam:

Đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ phát triển, xây dựng nông thôn mới

Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top