Công đoàn Công Thương Việt Nam:

Đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng tạo của người lao động

Anh Bàng Trúc Lâm - Tổ trưởng tổ Kỹ thuật, Phân xưởng cuốn điếu, Công ty Thuốc lá Thăng Long (bên phải) và đồng nghiệp bên dây chuyền sản xuất. Ảnh: NVCC
Anh Bàng Trúc Lâm - Tổ trưởng tổ Kỹ thuật, Phân xưởng cuốn điếu, Công ty Thuốc lá Thăng Long (bên phải) và đồng nghiệp bên dây chuyền sản xuất. Ảnh: NVCC
Anh Bàng Trúc Lâm - Tổ trưởng tổ Kỹ thuật, Phân xưởng cuốn điếu, Công ty Thuốc lá Thăng Long (bên phải) và đồng nghiệp bên dây chuyền sản xuất. Ảnh: NVCC
Lên top