Đẩy mạnh phòng chống sốt xuất huyết trong đoàn viên, người lao động

Cán bộ LĐLĐ Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm CNLĐ khu nhà trọ. Ảnh: T.E.A
Cán bộ LĐLĐ Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm CNLĐ khu nhà trọ. Ảnh: T.E.A
Cán bộ LĐLĐ Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thăm CNLĐ khu nhà trọ. Ảnh: T.E.A
Lên top