Đẩy mạnh phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn và Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn
Lên top