Đẩy mạnh phối hợp công tác các cấp công đoàn và chính quyền địa phương

Đại diện các bên kí kết, ghi nhớ quy chế phối hợp công tác. Ảnh: PĐ
Đại diện các bên kí kết, ghi nhớ quy chế phối hợp công tác. Ảnh: PĐ
Đại diện các bên kí kết, ghi nhớ quy chế phối hợp công tác. Ảnh: PĐ
Lên top