Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: H.A
Lên top