BỘ Y TẾ VÀ BHXH VIỆT NAM:

Đẩy mạnh ngăn chặn lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT. Ảnh: H.A
Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT. Ảnh: H.A
Bộ Y tế và BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp đảm bảo quyền lợi của người dân tham gia BHYT. Ảnh: H.A
Lên top