Đẩy mạnh hợp tác giữa Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Hà Lan

Ông Willem Jelle Berg- Hội đồng Quản trị CNV trao cuốn cẩm nang đối thoại xã hội tới Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Quế Chi
Ông Willem Jelle Berg- Hội đồng Quản trị CNV trao cuốn cẩm nang đối thoại xã hội tới Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Quế Chi
Ông Willem Jelle Berg- Hội đồng Quản trị CNV trao cuốn cẩm nang đối thoại xã hội tới Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: Quế Chi
Lên top