Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường:

Đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, thi đua để có phúc lợi tốt