Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công nhân lao động đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 ngày 23.5 tại khu vực bỏ phiếu số 8 trong Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh). Ảnh: KCN
Công nhân lao động đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 ngày 23.5 tại khu vực bỏ phiếu số 8 trong Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh). Ảnh: KCN
Công nhân lao động đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 ngày 23.5 tại khu vực bỏ phiếu số 8 trong Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, Đông Anh). Ảnh: KCN
Lên top