Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023

Cán bộ Công đoàn tỉnh Lai Châu cài đặt Bluezone. Ảnh: LĐLĐ Lai Châu
Cán bộ Công đoàn tỉnh Lai Châu cài đặt Bluezone. Ảnh: LĐLĐ Lai Châu
Cán bộ Công đoàn tỉnh Lai Châu cài đặt Bluezone. Ảnh: LĐLĐ Lai Châu
Lên top