Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương:

Đẩy mạnh chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Quế Chi
Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Quế Chi
Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương ký giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Quế Chi
Lên top