Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam luôn hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.B
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam luôn hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.B
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam luôn hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.B
Lên top