Ninh Bình:

Đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm online

Người lao động đến Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Nguyễn Trường
Người lao động đến Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Nguyễn Trường
Người lao động đến Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm cơ hội việc làm. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top