Công đoàn Quảng Nam:

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Công đoàn các khu công nghiệp hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Công đoàn các khu công nghiệp hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Công đoàn các khu công nghiệp hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top