Dạy chữ, dạy nghề tốt rồi, nhưng cần phải dạy làm người tốt hơn