TP.HỒ CHÍ MINH:

Đầu tư khu công nghiệp nhưng không “đầu tư” cho người lao động

Trụ sở Công ty Nhựt Thành Tân. Ảnh: K.N
Trụ sở Công ty Nhựt Thành Tân. Ảnh: K.N
Trụ sở Công ty Nhựt Thành Tân. Ảnh: K.N
Lên top