Đau đầu bài toán chất lượng việc làm cho lao động trẻ

Sinh viên tham gia một chương trình hội chợ tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Nguyễn Nga. (Ảnh minh họa).
Sinh viên tham gia một chương trình hội chợ tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Nguyễn Nga. (Ảnh minh họa).
Sinh viên tham gia một chương trình hội chợ tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: Nguyễn Nga. (Ảnh minh họa).
Lên top