Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2021)

Dấu ấn chi đoàn thanh niên trong công ty 35.000 công nhân

Chi đoàn thanh niên Công ty CP Taekwang Vina trong các hoạt động hỗ trợ NLĐ và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Châu
Chi đoàn thanh niên Công ty CP Taekwang Vina trong các hoạt động hỗ trợ NLĐ và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Châu
Chi đoàn thanh niên Công ty CP Taekwang Vina trong các hoạt động hỗ trợ NLĐ và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Minh Châu
Lên top