Tháng Công nhân năm 2019:

Đặt trọng tâm mỗi CĐCS - một hoạt động thiết thực

Lên top