Cty CP than Hà Lầm, Quảng Ninh:

Đạt mốc tấn than thứ 3 triệu khai thác dưới đường lò sâu âm gần 400 m

Tấn than khai thác thứ 3 triệu được đưa vào băng chuyền ở độ sâu khai thác âm trên 300 mét so mực nước biển diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.N.D
Tấn than khai thác thứ 3 triệu được đưa vào băng chuyền ở độ sâu khai thác âm trên 300 mét so mực nước biển diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.N.D
Tấn than khai thác thứ 3 triệu được đưa vào băng chuyền ở độ sâu khai thác âm trên 300 mét so mực nước biển diễn ra vào sáng nay. Ảnh: T.N.D
Lên top