Đặt hòm thư góp ý công đoàn tại nhà ăn của công nhân lao động

Chủ tịch Công đoàn Cty Phan Thanh Hải kiểm tra hòm thư góp ý Công đoàn. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Công đoàn Cty Phan Thanh Hải kiểm tra hòm thư góp ý Công đoàn. Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Công đoàn Cty Phan Thanh Hải kiểm tra hòm thư góp ý Công đoàn. Ảnh: T.E.A
Lên top