Đặt chữ “tâm huyết” vào mỗi công việc

Đại tá Nguyễn Văn Đề (ngoài cùng bên phải) – Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng -  trao quà cho cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ Trung tâm đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: T.E.A
Đại tá Nguyễn Văn Đề (ngoài cùng bên phải) – Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - trao quà cho cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ Trung tâm đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: T.E.A
Đại tá Nguyễn Văn Đề (ngoài cùng bên phải) – Phó trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - trao quà cho cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ Trung tâm đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: T.E.A
Lên top