Đào tạo nghề để lao động ở lại địa phương

Một lớp dạy cắt may tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một lớp dạy cắt may tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một lớp dạy cắt may tại TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top