Đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất sân bay Long Thành gặp khó khăn

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ tái định cư cho người dân dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Châu
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ tái định cư cho người dân dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Châu
Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ tái định cư cho người dân dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Minh Châu
Lên top