Đào tạo lại người lao động – điểm nhấn của Tháng Công nhân tại Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ đào tạo lại người lao động trong Tháng Công nhân để thích nghi tình hình mới. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng sẽ đào tạo lại người lao động trong Tháng Công nhân để thích nghi tình hình mới. Ảnh: Tường Minh
Đà Nẵng sẽ đào tạo lại người lao động trong Tháng Công nhân để thích nghi tình hình mới. Ảnh: Tường Minh
Lên top