Đào tạo giảng viên, chuyên gia về thỏa ước lao động tập thể

Bà Trần Thị Thanh Hà phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Thanh Hà phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Thanh Hà phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh Nam Dương
Lên top