Đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, chuyên nghiệp

Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn đề nghị sau giám sát LĐLĐ Khánh Hoà cần đánh giá tình hình năm 2021 hướng tới đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đủ bản lĩnh, vững chuyên môn. Ảnh:Phương Linh
Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn đề nghị sau giám sát LĐLĐ Khánh Hoà cần đánh giá tình hình năm 2021 hướng tới đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đủ bản lĩnh, vững chuyên môn. Ảnh:Phương Linh
Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn đề nghị sau giám sát LĐLĐ Khánh Hoà cần đánh giá tình hình năm 2021 hướng tới đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đủ bản lĩnh, vững chuyên môn. Ảnh:Phương Linh
Lên top