Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam khoá V

Các đồng chí Uỷ viên BCH Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam khoá V. Ảnh: CĐ TCty
Các đồng chí Uỷ viên BCH Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam khoá V. Ảnh: CĐ TCty
Các đồng chí Uỷ viên BCH Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam khoá V. Ảnh: CĐ TCty
Lên top