Danh sách 10 cá nhân sẽ được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2

Các đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần I, năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Các đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần I, năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Các đồng chí cán bộ công đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần I, năm 2019. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top