Công nhân lao động muốn nghỉ thêm ngày thứ bảy:

Dành nhiều thời gian cho gia đình và tái tạo sức lao động

Bữa ăn ca của CNLĐ Cty TNHH Synztec. Ảnh: P.V
Bữa ăn ca của CNLĐ Cty TNHH Synztec. Ảnh: P.V
Bữa ăn ca của CNLĐ Cty TNHH Synztec. Ảnh: P.V
Lên top