Đánh giá chương trình hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN và Tổng Công đoàn Na Uy

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc hội nghị.
Lên top