Dành 70% trong số tiền 2.800 tỉ đồng để trả lương cho người lao động

Công nhân gác chắn đường sắt. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân gác chắn đường sắt. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân gác chắn đường sắt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top