THÁI NGUYÊN:

Dành 3,9ha đất để xây thiết chế công đoàn

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh và CNLĐ tại hội nghị. Ảnh: V.L
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh và CNLĐ tại hội nghị. Ảnh: V.L
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh và CNLĐ tại hội nghị. Ảnh: V.L
Lên top