Đang rất thiếu nguồn công nhân chất lượng cao

Nhiều doanh nghiệp đang thiếu nguồn lao động chất lượng cao. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều doanh nghiệp đang thiếu nguồn lao động chất lượng cao. Ảnh: Bảo Hân
Nhiều doanh nghiệp đang thiếu nguồn lao động chất lượng cao. Ảnh: Bảo Hân
Lên top