Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN: Báo cáo Ban Dân vận TƯ đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ