Đảng bộ Tổng LĐLĐVN: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các vấn đề lớn trong Nghị quyết Đại hội XII CĐVN

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Lên top